អំពីគម្រោង បុរី ប៉េង ហួត វេង ស្រេង

ទីតាំង
តាមបណ្តោយផ្លូវវេងស្រេង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ