អំពីគម្រោង បុរី ប៉េង ហួត ចំការដូង

ទីតាំង
តាមបណ្តោយផ្លូវចំការដូង សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ