អំពីគម្រោង ដឹស្តា ផ្លាទីនីម

ទីតាំង
នៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ ចំងាយ២.៥ គីឡូមែ៉ត្រ ពីស្ពានព្រះមុនីវង្ស (ច្បារអំពៅ)