អំពីគម្រោង ដឹស្តាខ្វតធឺរៀ

ទីតាំង
តាមបណ្តោយផ្លូវ ឧកញ៉ាបណ្ឌិត ម៉ុង រិទ្ធី ចំងាយប្រមាណ ៩០០ម៉ែត្រ ពីរង្វង់មូលកាំកូស៊ីធី